هنرتجسمی به درک کردن و حس کردن اشیا می پردازد حس های بینایی یا دیداری مشخصه های اصلی این درک است.

هنر تجسمی
هنر تجسمی

هنرتجسمی یا هنر بصری یعنی چه؟

انسان برای ایجاد ارتباط با محیط پیرامون خود نیاز به زبان دارد اما این توانایی کافی نیست بسیاری از ارتباطات از دیدار یا لامسه شکل می گیرد.

در هنر تجسمی هر شیء یا شکل دارای ظاهر خاصی است و از طریق حس لامسه انسان آن را درک می کند احساس بصری و لامسه باعث می شوند انسان درک درست از جهان پیرامون خود داشته باشد و هنر تجسمی قابلیت درک و تجسم را برای انسان مقدور می کند.

هنرهای تجسمی کدامند؟

هنرهایی چون نقاشی،خوشنویسی، مجسمه‌سازی، طراحی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، معماری و طراحی داخلی هنرهای زیبا، هنرهای دستی و هنرهای کاربردی جزی از هنرتجسمی هستند.

مبانی و عناصر هنرتجسمی…

مبانی هنرتجسمی
مبانی هنرتجسمی

عناصرتشکیل دهنده هنرهای تجسمی باعث دید بهتر ما نسبت آن اثر میشود مانند:

 • خط
 • سطح 
 • رنگ
 • شکل
 • بافت
 • اندازه
 •  تیرگی و روشنی

برخی دیگر از عناصر وجوددارند که به مرور زمان و با تجربه های کسب شده پدیدآمدند مانند:

 1. تعادل
 2. تناسب
 3. هماهنگی
 4. کنتراست

ویژگی های هنرتجسمی:

هنرتجسمی و مبانی هنر تجسمی در اصل یک اثرهنری را به وجود میاورد,یک اثرهنری مانند مجسمه سازی یا توجه به حجم و بافتی که دارد ما قادر به حس کردن آن هستیم.

در یک پوستر وقتی اصول مبانی رعایت میشود و عناصر به خوبی سرجایی خود قرار میگیرند ما به راحتی با آن پوستر ارتباط برقرار میکنیم.

کنتراست رنگ ها در نقاشی,در گرافیک یک اصول مبانی است که احساس های گوناگونی را منتقل میکند.

اگر هنر تجسمی وجود نداشت درک و تعمق در کار هنری کار دشواری بود,با وجود تمام عناصر در هنرهای گوناگون ایجاد ارتباط با آنها کار لذت بخشی شده و افراد زیادی را به خود جذب کرده.

اطلاعات آموزشی بیشتر در صفحه اینستاگرام لوگوژین: